Vad bör man tänka på innan man börjar rivning av en byggnad eller byggnadsdel?

jun 22, 2023

Innan man påbörjar rivningen av en byggnadsdel finns det flera viktiga faktorer att överväga.

På Wasa Skadeservice i Stockholm har vi lång erfarenhet av rivningsprojekt, läs mer här:
Rivning av rivningsfirma i Stockholm
Planera ett rivningsprojekt noga!
Riv säkert och med god arbetsmiljö!

Här är några exempel på saker att tänka på innan du börjar riva

Ta fram en rivningsplan: Utveckla en detaljerad rivningsplan som omfattar metoderna och förfarandena för rivningen. Planen bör innehålla information om vilka byggnadsdelar som ska rivas, i vilken ordning, vilka verktyg och maskiner som ska användas och hur avfallet kommer att hanteras och bortskaffas.

Gör en noggrann riskbedömning: Genomför en noggrann riskbedömning för att identifiera och hantera eventuella faror och risker som är förknippade med rivningsarbetet. Bedömningen bör omfatta aspekter som fallrisker, exponering för farliga ämnen, strukturfel, elektriska faror och hantering av tunga maskiner.

Ansök om Rivningslov, Bygglov och tillstånd: Kontrollera om det krävs några bygglov eller tillstånd för rivningen av den specifika byggnadsdelen. Se till att ha alla nödvändiga tillstånd och dokumentation på plats innan du påbörjar arbetet.

Ta hänsyn till miljöpåverkan och återvinning: Utvärdera och planera för miljöpåverkan av rivningen. Ta hänsyn till hur avfallet kommer att hanteras, sorteras och återvinnas på ett miljövänligt sätt. Se till att anlita auktoriserade entreprenörer för att hantera farligt avfall och material.

Var noga med kommunikation och samarbete: Kommunicera tydligt och regelbundet med alla berörda parter, inklusive entreprenörer, arbetare och eventuella tillsynsorgan. Samarbeta med dem för att säkerställa att alla förberedelser och säkerhetsåtgärder vidtas.

Att vara väl förberedd och följa säkerhetsföreskrifterna är avgörande för att genomföra en rivning av en byggnadsdel på ett säkert och effektivt sätt. Det kan vara fördelaktigt att anlita professionella rivningsentreprenörer som har erfarenhet och expertis inom området.

Nyhetsarkiv

Boka dränering av husgrunden nu till hösten

Ta en kontakt och boka in dräneringsarbete nu så utför vi jobbet under hösten, vanligtvis kan man utföra dessa arbeten en bra bit fram på senhösten och tidiga vintern. En husgrund eller källare brukar behöva dräneras om efter 25-30 år, det är självklart bättre att...

Du vet väl att vi jobbar med dränering och markarbeten också!

Behöver du hjälp med dränering av husgrunder i Stockholm? Slipp fuktproblem i grund och källare - Dränera din källare / husgrund redan idag! Med byggservice och markarbeten från en erfaren leverantör får du trygghet och har ett ansvar mindre i ditt projekt. Viktigt...

Hög tid att boka sanering och byggservice inför sommaren!

Vi kan byggservice och sanering  i Stockholm sedan 2005. Våra ledord är Kvalitet och Miljö! Med byggservice och sanering från en erfaren leverantör får du trygghet och har ett ansvar mindre i ditt projekt. Anlitandet av en entreprenör för sanering kan ge dig tillgång...

Behöver du hjälp med asbestsanering i Stockholm?

Asbest är ett farligt ämne som kan orsaka flera allvarliga sjukdomar som till exempel cancer. Låt oss hjälpa dig med sanering av asbest. Hör av er till oss om ni behöver hjälp med asbestsanering i er lokal, vi är verksamma i hela Storstockholm. På vår sida om...

Saneringsfirma i Stockholm – Några vanliga frågor vi ofta får

Nu har vi byggt på startsidan med några vanliga frågor som vi ofta får som saneringsfirma i Stockholm. Du hittar sektionen med frågor och svar en bit ner på startsidan. Frågorna är:Hur väljer man saneringsfirma i Stockholm?Är ni en miljövänlig saneringsfirma?Vad...

Wasa Skadeservice – Den miljövänliga saneringsfirman i Stockholm

Wasa Skadeservice har alltid haft ett högt miljöfokus i vår verksamhet. Det är så eftersom vi värnar miljön, vår personal och våra kunder trygghet! Miljöfokus ger långsiktigt hållbara städer och samhällen På vår hemsida har vi samlat en hel del innehåll som visa hur...

Lär dig mer om sanering!

Nu har vi byggt på med fler artiklar som utbildar om sanering från Wasa Skadeservice i Stockholm. Eftersom vi själva kan sanering och industrisanering och har varit verksamma sedan 2005 har vi mycket att berätta till nytta för våra kunder och andra som vill lära sig...

Missa inte vår kunskapsbank som utbildar om sanering

Missa inte vår kunskapsbank som utbildar om sanering från Wasa Skadeservice i Stockholm. I kunskapsbanken har vi samlat en serie artiklar som förklarar mer om miljövänlig sanering med kvalitet. Vi kan sanering och industrisanering i Stockholm och använder oss av...

Nu lanserar vi vår nya webb

Idag lanserar vi vår nya webb med presentation av våra tjänster, vi står gärna som din helhetsleverantör när det gäller sanering inom både privata och kommersiella fastigheter. Många av de jobb vi utför som berättigar till rotavdrag. Läs om våra tjänster och ta en...

PCB-sanering fortfarande viktigt att genomföra

Äger du en fastighet som byggdes eller renoverades mellan 1956 och 1973? Då kan det finnas en risk att huset innehåller polyklorerade bifenyler (PCB). Om du äger ett sådant hus måste du ta reda på om det finns PCB i fogar eller golvmaterial. Visar det sig att...

Ta tag i asbestsaneringen i god tid!

Nu är vi redan inne i mitten av augusti månad vilket innebär att hösten precis är runt hörnet. Det innebär att det är hög tid att planera in höstens asbestsanering i Stockholm. Att vara ute i god tid är något vi rekommenderar så att detta viktiga arbete inte skjuts...

Miljövänlig sanering och rivning - Kan vi hjälpa dig?