Wasa – En pålitlig saneringsfirma sedan 2005!

apr 27, 2024

När du anlitar en saneringsfirma anställer du resurser med rätt kompetenser för att hantera uppkomsten av skada. Skador som till exempel brand , vatten, mögel, klotter, PBC eller asbest är vanliga uppdrag då en saneringsfirma kontaktas.

Saneringsfirma Stockholm

Vi på Wasa Skadesanering AB i Stockholm har sedan 2005 hjälpt företag och privatpersoner i och runt om Stockholm att hantera uppkomna skador i bland annat bostadshus, brf, industrier och andra lokaler och utrymmen.

Som en mångårig saneringsfirma kontaktas vi ofta för att hjälpa till vid uppkomst av till exempel asbest och mögelsanering. Vi arbetar endast med erfaren och utbildad personal för att alltid vara säkra på att kunna leverera bästa resultat av vårat arbete. Genom åren har vi samlat på oss lärdomar, kunskap och en trygghet som gör oss till en bred leverantör inom rivning och sanering.

Vi är också noggranna med myndighetskrav och olika tillstånd såsom rivningslov, arbetsmiljö osv. Vi är godkända att jobba med asbestsanering. Lär här om vilka myndighetskrav som är vanliga vid rivning.

Våra tjänster inom Sanering & Rivning i Stockholmsregionen

Några av våra tjänster inom rivning och sanering är tex dessa:

Dammfri rivning, Efterfrågas ofta när man har pågående verksamhet i intilliggande lokaler och arbetsmiljön för personal och andra måste värnas extra.

Asbest, Vi hjälper dig genom hela processen. Från provtagning, analys, invertering till tillstånd och genomförande.

PCB, PBC förekommer vanligtvis i isolerrutor, fogmassor och golvmassor och är en grupp organiska föroreningar som är svårnedbrytbara. PBC är skändligt för både djur och människor och kan ge hormonstörande påverkan.

Fasadrengöring, Har du som privatperson eller företag blivit drabbat av klotter på fastighetens fasad? Vi hjälper med fasadrengöring!

Fukt & mögel, Har du upptäckt mögel i källare, på vinden eller i badrummet? Fukt är tyvärr vanligt förekommande i fastigheter och kan under tid leda till flertalet hälsobesvär.

Trygg sanering med fokus kvalitet och miljö

Vid arbeten så som sanering, rivning, håltagning eller någon annan av våra tjänster strävar vi efter att alltid följa de miljölagar som finns samt de regler och förordningar som vi ska förhålla oss till när vi utför vårt arbete. Samtliga medarbetare har ett gemensamt ansvar för att miljöpolicyn följs.

Har du behov av sanering i någon form och inte vet hur avfallet ska hanteras är du välkommen att kontakta oss. Vi river och sanerar kostnadseffektivt, säkert och miljöriktigt. 

Nyhetsarkiv

Vanlig fråga vi får: Kan jag sanera asbest själv, t.ex. eternittaket?

Man kan riva eternittak själv, men det är bättre och säkrare om man tar hjälp! Vi hjälper med asbest i hela Stockholmsregionen. Rent allmänt är asbest mycket farligt, t.ex. med risk för asbestos och lungcancer. Var rädd om din hälsa och överlåt miljöfarlig verksamhet...

Byggprojekt till våren – Hjälp med rivning och sanering?

Våren är en bra tid för att sätta igång med en hel del byggprojekt. Ofta behövs rivning, sanering i någon form, säg till så hjälper vi! Göra jobbet själv eller ta in en hantverkare? Måla om fasaden, dränera om huset eller kanske en utbyggnad – vare sig du gör arbetet...

Vi står för trygg rivning & demontering i Stockholm

Vi på Wasa Skadeservice AB är en rivningsfirma i Stockholm som har flera års erfarenhet inom rivning och demontering. Vi tar både stora och små rivningsuppdrag- Rivning i samband med vattenskada- Demontering av byggnadsdelar- Rivning av garage, förråd och andra mindre...

Hur utför man en rivning när det finns asbest?

Rivning av byggnader där asbest finns kräver noggrann planering och att man följer säkerhetsföreskrifter. Vi river och sanerar asbest i Stockholm. Här är några grundläggande steg i rivningsprojekt med asbest. Läs mer om rivningsprojekt, asbestanalys och asbestsanering...

Hög tid att boka sanering och byggservice inför sommaren!

Vi kan byggservice och sanering  i Stockholm sedan 2005. Våra ledord är Kvalitet och Miljö! Med byggservice och sanering från en erfaren leverantör får du trygghet och har ett ansvar mindre i ditt projekt. Anlitandet av en entreprenör för sanering kan ge dig tillgång...

Behöver du hjälp med asbestsanering i Stockholm?

Asbest är ett farligt ämne som kan orsaka flera allvarliga sjukdomar som till exempel cancer. Låt oss hjälpa dig med sanering av asbest. Hör av er till oss om ni behöver hjälp med asbestsanering i er lokal, vi är verksamma i hela Storstockholm. På vår sida om...

Saneringsfirma i Stockholm – Några vanliga frågor vi ofta får

Nu har vi byggt på startsidan med några vanliga frågor som vi ofta får som saneringsfirma i Stockholm. Du hittar sektionen med frågor och svar en bit ner på startsidan. Frågorna är:Hur väljer man saneringsfirma i Stockholm?Är ni en miljövänlig saneringsfirma?Vad...

Wasa Skadeservice – Den miljövänliga saneringsfirman i Stockholm

Wasa Skadeservice har alltid haft ett högt miljöfokus i vår verksamhet. Det är så eftersom vi värnar miljön, vår personal och våra kunder trygghet! Miljöfokus ger långsiktigt hållbara städer och samhällen På vår hemsida har vi samlat en hel del innehåll som visa hur...

Lär dig mer om sanering!

Nu har vi byggt på med fler artiklar som utbildar om sanering från Wasa Skadeservice i Stockholm. Eftersom vi själva kan sanering och industrisanering och har varit verksamma sedan 2005 har vi mycket att berätta till nytta för våra kunder och andra som vill lära sig...

Missa inte vår kunskapsbank som utbildar om sanering

Missa inte vår kunskapsbank som utbildar om sanering från Wasa Skadeservice i Stockholm. I kunskapsbanken har vi samlat en serie artiklar som förklarar mer om miljövänlig sanering med kvalitet. Vi kan sanering och industrisanering i Stockholm och använder oss av...

Nu lanserar vi vår nya webb

Idag lanserar vi vår nya webb med presentation av våra tjänster, vi står gärna som din helhetsleverantör när det gäller sanering inom både privata och kommersiella fastigheter. Många av de jobb vi utför som berättigar till rotavdrag. Läs om våra tjänster och ta en...

PCB-sanering fortfarande viktigt att genomföra

Äger du en fastighet som byggdes eller renoverades mellan 1956 och 1973? Då kan det finnas en risk att huset innehåller polyklorerade bifenyler (PCB). Om du äger ett sådant hus måste du ta reda på om det finns PCB i fogar eller golvmaterial. Visar det sig att...

Ta tag i asbestsaneringen i god tid!

Nu är vi redan inne i mitten av augusti månad vilket innebär att hösten precis är runt hörnet. Det innebär att det är hög tid att planera in höstens asbestsanering i Stockholm. Att vara ute i god tid är något vi rekommenderar så att detta viktiga arbete inte skjuts...

Miljövänlig sanering och rivning - Kan vi hjälpa dig?