Eternitsanering Stockholm

Trygg och miljövänlig sanering sedan 2005, ring 08-420 535 55

Trygg sanering av eternit i Stockholm

Asbest kan hittas i underskikt till plastmattor, linoleummattor, under golvplattor som bullerdämpning, i svartlim samt övriga golvmaterial.

Asbest är ett farligt ämne som kan orsaka flera allvarliga sjukdomar som till exempel cancer.Hör av er till oss om ni behöver hjälp med asbestsanering i er lokal.

Så jobbar vi med eternitsanering

Arbete med asbest och eternit är ett riskfyllt arbete som bör tas på största allvar. Hanterar man asbesthaltigt avfall på felaktigt utsätter man också omgivningen för en hälsorisk. Det damm som frigörs vid asbestsaneringar innehåller fibrer som vid inandning kan leda till bland annat lungcancer.

På Wasa Skadeservice är vi måna om både miljö, er hälsa och vår personals hälsa. Därför följer vi Arbetsmiljöverkets föreskrifter för hantering och sanering av asbest.

Sanering eternit

Eternit innehåller asbest

Eternit slutade användas 1982 då asbest är cancerframkallande om man får ner det i lungorna. Eterniten är ofarlig så länge man inte bryter eller hanterar den så det frigörs fibrer.

Trygg asbestsanering för eternittak

Som för övrig asbesthantering krävs också för hantering av eternit godkända metoder som är säkra ur ett arbetsmiljöperspektiv. Är Ni oroliga över att det kan finnas asbest i Era eternitplattor? Kontakta oss för besiktning och sanering!

Behöver du hjälp med eternitsanering i Stockholm

Vi är verksamma och erbjuder asbestsanering i hela Stockholmsregionen och hjälper dig gärna med sanering av asbest på eternittak.

Kontakta oss gärna för att veta mer om hur material som innehåller asbest ska hanteras samt för att boka in din hjälp med asbestsanering i Stockholm.

Miljövänlig sanering och rivning - Kan vi hjälpa dig?