Asbestanalys och test Stockholm

Trygg och miljövänlig sanering sedan 2005, ring 08-420 535 55

Asbestprov Stockholm – Test och analys för asbest

I äldre fastigheter före 1982 användes ofta asbest i olika byggnadsdelar. Asbest är ett farligt ämne som kan orsaka flera allvarliga sjukdomar som till exempel cancer.

Arbetsmiljöverket kräver att man utför asbestinventering med asbestprovning före byggprojekt där risk för förekomst av asbest finns. Hör av er till oss om ni behöver hjälp med asbestinventering i er lokal.

Först asbestprov sedan sanering

Arbete med asbest är ett riskfyllt arbete som bör tas på största allvar. Hanterar man asbesthaltigt avfall på felaktigt utsätter man också omgivningen för en hälsorisk. Det damm som frigörs vid asbestsaneringar innehåller fibrer som vid inandning kan leda till bland annat lungcancer.

På Wasa Skadeservice är vi måna om både miljö, er hälsa och vår personals hälsa. Därför följer vi Arbetsmiljöverkets föreskrifter för hantering och sanering av asbest. Det inkluderar provtagning om risk för asbest förekommer.

Sanering eternit

Asbestanalys Stockholm

Asbestanalys kan vara nödvändig för byggnadsdelar som är upförda före 1982 och kan tex gälla produkter och installationer som nedan.

  • Ventilation, kanaler och tätningar
  • Värmeisolering (t.ex. rörisolering)
  • Kakelfix & Kakelfog
  • Brandisolering, eternit
  • Golvmattor & Mattlim
  • Asfaltlim

Rivning av byggnader där asbest finns kräver noggrann planering och genomförande för att minimera riskerna för hälsa och miljö, det börjar med en asbestanalys. Rivning som involverar asbest är föremål för strikta regler och krav för att skydda både arbetarnas och allmänhetens hälsa.

Asbestprov och asbestanalys så jobbar vi

Det är avgörande att utföra asbestprov och sedan en asbestanalys på sådant material som möjligen innehåller ämnet och det viktigt att det går till på rätt sätt. Om du behöver hjälp med asbestprov och asbestanalys löser vi det. 

Vi arbetar enligt Arbetsmiljöverkets direktiv och är certifierade för att utföra arbete med asbest. Kontakta oss för besiktning och undersökning därefter kan vi utföra sanering om det skulle behövas. 

Efter asbestanalys följer asbestsanering

Innan rivningsarbetet påbörjas bör en noggrann inspektion utföras av en kvalificerad asbestexpert för att identifiera asbestinnehållande material. Vi upprättar alltid en detaljerad rivningsplan. Etablerar säkerhetszoner, skyltning och barriärer för att begränsa åtkomsten till rivningsområdet.

Vi följer kraven från Arbetsmiljöverket på lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom andningsskydd, skyddsoveraller och handskar. Läs mer om hur vi erbjuder trygg sanering av asbest i hela Stockholm.

Behöver du hjälp med asbestsanalys i Stockholm

Vi är verksamma och erbjuder asbestprovning och efterföljande asbestsanering i hela Stockholmsregionen och hjälper dig gärna med sanering av asbest.

Kontakta oss gärna för att veta mer om hur material som innehåller asbest ska hanteras samt för att boka in din hjälp med asbestsanering i Stockholm.

Miljövänlig sanering och rivning - Kan vi hjälpa dig?