Asbestsanering – Hur går det till?

Det finns ett antal kända asbestsjukdomar som kan drabba dem som exponeras för asbest. När man andas in asbestfibrer så kan det leda till ett antal allvarliga tillstånd som främst drabbar andningsorganen.

Av det skälet behöver man vara mycket noggrann och följa lagkrav och regler från Arbetsmiljöverket. Sanering av asbest är en komplicerad process som kan vara skadlig för din hälsa. Är du i behov av en sanering hjälper våra experter mer än gärna till.

Så hur går en asbestsanering till?

Innan vi kan börja med vår asbestsanering så måste vi vanligtvis göra en inledande asbestanalys för att få en aning om vad saneringen kommer att innebära. Skulle det finnas anmäls detta till Arbetsmiljöverket innan arbetet sätts igång.

En professionell asbestsanering inleds med att området spärras av och säkerhetsslussar sätts upp. Ett undertryck hindrar asbestfibrerna från att ta sig ut i andra lokaler. Enligt de föreskrifter vi följer i vårt arbete ska arbetsplatsen skärmas av så att asbestfibrer inte kan spridas till omgivningen.

Dessutom använder vi rätt skyddsutrustning och vår personal passerar alltid en sluss på arbetsplatsen. De arbetare som utför själva asbestsaneringen måste använda speciella masker med så kallade P3-filter för att skydda sig så gott som möjligt mot asbestfibrerna. De måste även bära speciella skyddskläder. För att göra sig av med asbestfibrer från marken så används en dammsugare med ett filter som är speciellt framtaget för att genomföra det arbetet.

Men främst så har all personal som arbetar med asbest en gedigen utbildning för att säkert kunna hantera asbest.

En väl utförd asbestsanering ger dig trygghet

Efter utförd asbestsanering skall du tryggt kunna vistas i de sanerade utrymmena, något som borde vara en självklarhet men i många fall är det inte så. Därför är det oerhört viktigt att satsa på en seriös aktör med kunnande och rätt förutsättningar för att utföra en säker sanering!

Miljövänlig sanering och rivning - Kan vi hjälpa dig?