Blästring med sand, Is & kolsyra Stockholm

Trygg och miljövänlig rivning sedan 2005, ring 08-420 535 55

Fasadblästring med sand, isblästring & kolsyreblästring i Stockholm

Wasa Skadeservice AB är en rivningsfirma i Stockholm som har flera års erfarenhet inom rivning.Vi hjälper med blästringar av fasader och byggnadsdelar med lämplig metod tex sand, is och kolsyra.

Så jobbar vi med blästring

Rivning och blästring är ett riskfyllt arbete som bör tas på största allvar. Det blir ofta att man hanterar miljöfarligt avfall och det damm som frigörs vid rivningar har ofta ett hälsofarligt innehåll.

På Wasa Skadeservice är vi måna om både miljö, er hälsa och vår personals hälsa. Därför följer vi Arbetsmiljöverkets föreskrifter för rivning, demolering och demontering.

Sandblastring

Isblästring & kolsyreblästring

Blästring med kolsyra eller isblästring är en miljövänlig rengöringsmetod med kolsyreis-pellets (CO2 i fast form) som blästringsmaterial. Metoden lämnar inget avfall efter sig det är en torrblästring, vilket gör att metoden är särskild bra att använda vid känsliga miljöer och på fasader.

Enkelt uttryckt är det en metod som är skonsam och miljövänlig samt att man får en kostnadseffektiv lösning då den är snabb med korta stillestånd i verksamheten.

Vi har kunnandet och utrustningen för olika typer av uppdrag vare sig du behöver rengöra en mindre yta eller större områden. Används tex för mögel blästring.
Ta gärna en kontakt så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med torrblästring såsom isblästring och kolsyre blästring av era fasader i hela stockholmsregionen.

Sandblästring av fasader

Sandblästring är en erkänd teknik där man under högt tryck blästrar med sand mot en fasadyta för att få bort oönskade beläggningar. Målet är givetvis att rengöra fasaden eller att förbereda den inför annan behandling.
Ibland talar man om den som fuktblästring då man på vissa underlag tillför vatten i processen, det kan tex gälla i dammkänsliga miljöer. Kanske vanligaste miljön vi jobbar med är betongytor som utsatts för frostsprängningar, karbonatisering eller andra skador som tex rostangripna armeringar.
 
Sandblästring är ett effektivt sätt att avlägsna rost, smuts och lösa partiklar. Vilken typ av blästring man använder till ett specifikt objekt bedöms främst efter objektets förutsättningar.
 
Vi utför sandblästring i hela Stockholmsområdet, ta en kontakt så berättar vi mer.

Behöver du hjälp med fasadblästring i Stockholm

Vi är verksamma och erbjuder blästring av fasader i hela Stockholmsregionen. Vi blästrar med sand, is och kolsyra.

Kontakta gärna oss för frågor eller offert på blästring i Stockholm!

Miljövänlig sanering och rivning - Kan vi hjälpa dig?