Brandsanering Stockholm

Trygg och miljövänlig brandsanering sedan 2005, ring 08-420 535 55

Trygg brandsanering i Stockholm

En brand kan inträffa närsomhelst på dygnet. Det är därför vi står beredda att rycka in 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan med vår bemannade jour.

Beroende på hur omfattande en brand varit kan lokaler ibland återställas till sitt ursprungliga skick. Vårt jobb är att så långt det är möjligt återställa era lokaler och ert lösöre efter branden.

Så jobbar vi med brandsanering

Sanering efter en brand är oftast ett riskfyllt arbete som bör tas på största allvar. Det blir ofta att man hanterar miljöfarligt avfall och det damm som frigörs vid sanering efter brand har ofta ett hälsofarligt innehåll. Oftast igår en miljösortering av avfall efter brandskada.

På Wasa Skadeservice är vi måna om både miljö, er hälsa och vår personals hälsa. Därför följer vi Arbetsmiljöverkets föreskrifter för rivning och brandsanering.

Brandsanering

Brandsanering, oftast i samarbete med Försäkringsbolaget

Tillsammans med er och ert försäkringsbolag går vi igenom vad som behöver göras, vad som kan räddas samt var vår akutinsats startar. Brandsanering, luktbehandling samt kvalificerad torkning är bara en del av det vi erbjuder.

Kontakta oss omgående för att minimera eventuella dyrbara driftstopp. Vi hjälper våra kunder med brandsanering i hela Stockholmsområdet.

En brandskada kan orsaka stora problem, men det finns faktiskt stora möjligheter att man kan rädda mer än vad man tror.

Agera snabbt och rädda det som går efter en brand

En brandsanering går ut på att få bort så mycket partiklar som möjligt från röken och även all lukt och missfärgningar som kan uppstå på olika ytor där branden uppstått.

I samband med en brandsanering inventerar och värderar vi lösöret och ser över vad som är möjligt att sanera och återställa genom tvätt eller med hjälp av olika luktsaneringsmetoder som tar bort brandlukt. Därefter väljer vi saneringsmetod för varje byggnadsdel och utifrån varje skadas unika förutsättningar som lukt, nedsotningsgrad och material. Vid känsliga miljöer kan vi till exempel använda isblästring för att skonsamt och effektivt sanera ytorna.

Behöver du hjälp med sanering efter brand i Stockholm

Vi är verksamma och erbjuder brandskade sanering i hela Stockholmsregionen och hjälper dig gärna med sanering i ditt hem eller din fastighet.

Sanering som räddar ekonomiska och känslomässiga värden! Kontakta oss omgående för att minimera eventuella dyrbara driftstopp. Vi hjälper våra kunder med brandsanering i hela Stockholmsområdet.

Miljövänlig sanering och rivning - Kan vi hjälpa dig?