Golvsansering i Stockholm

Trygg och miljövänlig sanering sedan 2005, ring 08-420 535 55

Golvsanering i Stockholm

Golvsanering kan behövas inför renovering samt efter en brand- eller vattenskada.

Kontakta oss på Wasa Skadeservice AB för att få saneringen av golvet utfört av kompetent personal med erfarenhet för bästa resultat!

Så jobbar vi med sanering av golv

Sanering av golv bör tas på största allvar. Det blir ofta att man hanterar miljöfarligt avfall och det damm som frigörs vid rivningar eller slipningar har ofta ett hälsofarligt innehåll.

På Wasa Skadeservice är vi måna om både miljö, er hälsa och vår personals hälsa. Därför följer vi Arbetsmiljöverkets föreskrifter för rivning, demolering och demontering.

golvsanering

Trygg hantering av golvsanering

Golvsanering kan behövas inför renovering samt efter en brand- eller vattenskada. Inför renoveringen är det gamla mattrester, golvlim, tjärlim eller fix till klinkers som kräver erfarenhet för att få bort. Golvlimmet kan sitta som berget vilket gör att speciella maskiner kan komma att behövas för att kunna sanera med tillräcklig kraft.

Komptent hantering av golv i Stockholm

Utöver svårigheterna med att få bort mattlimmet eller kakelfixen kan dessa innehålla asbest. Ett giftigt ämne som kan göra mycket skada. Vi har utbildning inom detta och tar hand om det giftiga avfallet på bästa sätt, samtidigt som vi lämnar efter oss ett jämnt och ordentligt sanerat golv.

Behöver du hjälp med golvsanering i Stockholm

Kontakta oss på Wasa Skadeservice AB för att få saneringen av golvet utfört av kompetent personal med erfarenhet för bästa resultat!

Miljövänlig sanering och rivning - Kan vi hjälpa dig?