Hur farligt är asbest?

Asbestfibrer liknar sylvassa nålar som är mikroskopiskt små. När man andas in dessa fibrer fastnar de i andningsorgan och vävnader. Reaktionen, främst i lugnorna, kan bli utbredd och leda till ett antal aggressiva och dödliga sjukdomar, bland annat lungcancer, mesoteliom och asbestos.

Att hantera asbest är farligt, det är klarlagt och välkänt och det är därför asbest slutade användas succesivt under senare delen av 1970-talet och totalförbjöds 1982.

Vad är asbest?

Asbest är ett samlingsnamn på flera mineraler som finns i naturen, bla krysotil. Asbestfibrerna är ofta några tiondels millimeter långa och fibrerna uppträder oftast i form av fiberknippen, som kan spjälkas på längden. De mycket fina fibrer som då uppstår kan vara ned till ett par hundradels mikrometer tjocka och kan tränga långt ner i lungorna. Asbestfibrerna kan efter inandning fastna i lungblåsorna, alveolerna. Asbestfibrer som fastnat i lungorna kan sedan transporteras vidare, bland annat till lungsäck och bukhinna där de ansamlas.

Själva namnet asbest antyder att det är svårt att bli av med asbest, då det kommer från det grekiska ordet asbestos som betyder oförstörbar eller outsläcklig. Eternit har en grundbetydelse som för tanken till evighet, jfr engelskans eternity.

Vilka är riskerna och sjukdomarna som asbest kan orsaka?

Om man tillfälligt, under en kortare stund, utsätts för asbestfibrer kan risken att insjukna generellt sägas vara väldigt liten. Men även en kortvarig asbestexponering kan leda till att man insjuknar. Risken för cancer växer i samband med långvarig exponering.

Tobaksrökning kombinerat med asbestexponering kan öka risken för lungcancer med 50 ggr.

Om man andas in asbesthaltigt damm kan man bli allvarligt sjuk i bland annat cancer. De allvarliga sjukdomar man kan drabbas av i samband med asbest uppträder först efter 20-40 år. När man sågar, borrar, slipar eller på annat sätt bearbetar eller river ner material som innehåller asbest frigörs en stor mängd asbesthaltigt damm.

Några av dessa asbestrelaterade sjukdomar är:
– Plack orsakat av asbest d.v.s. godartad förtjockning av lungsäcken
– Asbestos, även känt som asbestdammlunga eller asbestlunga
– Lungcancer, i vilket omkring hälften av de med asbestos insjuknar
– Mesoteliom d.v.s. lungsäckscancer eller cancer i bukhinnan, för närvarande går detta inte att bota
– Andra sjukdomar i andningsorganen

De första symptomen på asbestexponering är andnöd och hosta, vilket kallas asbestos eller asbestlunga, och beror på minskad elasticitet hos lungorna. Den asbest som finns i lungorna orsakar konstant irritation på cellnivå, vilket i sin tur kan leda till att cancer utvecklas.

Så hur göra om man misstänker asbest tex inför en renovering eller rivning?

Det är enkelt, ta det försiktigt och handla med fokus på arbetsmiljö och god hälsa:
– Beställ en asbestanalys om det inte är självklart vilka ämnen som är aktuella.
– Kontakta en seriös aktör på sanering av asbest.
– Följ myndigheternas föreskrifter om tillstånd och anmälningsplikt.
– Låt saneringsfirman spärra av och utföra asbestsaneringen under kontrollerade former där materialet deponeras.

Wasa Skadesanering utför asbestsanering i hela Stockholm med kranskommuner.

Miljövänlig sanering och rivning - Kan vi hjälpa dig?