Hur går en dränering till?

Alla hustyper bör ha en dränering som gör att vattnet rinner bort från huset. Att inte dränera hus i tid kan innebära att det drabbas av fuktskador och mögel, vilket medför onödiga och dyra reparationskostnader.

Wasa Skadeservice utför dräneringsarbeten i hela Stockholmsregionen. Läs mer om källardränering i Stockholm här.

Tänk på detta vid dränering!

Bestäm var rensbrunnar och ledningar ska ligga och mät hur mycket dräneringsrör du behöver. Dräneringsrören ska följa husets form och ligga så nära grunden som möjligt med dräneringsmån intill väggen.

Du kan behöva ansöka om tillstånd från kommunen för att ansluta till ett kommunalt dagvattensystem eller för att anlägga en stenkista. När du ska lägga nya dräneringsledningar ska allt gammalt dräneringsmaterial kasseras, det gäller alltså även dräneringsgruset.

Det är en fördel om ledningsbanan är utrustad med två brunnar – en rensbrunn vid ledningens högsta punkt och ett slamfång vid den lägsta. Dräneringsrörens lutning ska inte understiga 1/2 cm per meter.

Dräneringsgruset har stor betydelse för hur dräneringen ska fungera. Detta skikt är kapillärbrytande, vilket innebär att grundvattnet hindras från att stiga, ska det vara kapillärbrytande får det inte vara uppblandat med alltför finkorniga partiklar som sand eller jord.

Det är smart att isolera källargrunden vid dränering

När husets grund ändå dräneras kan det vara en idé att också passa på att isolera grunden. En grund som isoleras utifrån håller länge och gör det möjligt att använda källaren till boendeutrymme. Det minskar också mängden energi som krävs för att värma upp huset i övrigt.

Så när dräneringsarbetet ändå görs, är det smart att passa på att ytterligare fuktsäkra huset och låta isolera grunden från utsidan. Insatsen kostar inte mycket extra när man ändå är igång, men ger mycket tillbaka i form av behagligare källarklimat och lägre uppvärmningskostnader i huset.

Med bostad i källaren är det extra viktigt att dränera

Var extra noggrann att skapa en frisk boendemiljö i källaren om den ska fungera som bostad. Isolera om alls möjligt på utsidan.

Några saker att tänka på är tex att isolera utifrån, undvika organiska material i källarväggarna och mot golvet. Var försiktig med tätskikt och isolering på insidan.

Behövs en omdränering?

Även om markarbeten har blivit korrekt utförda kommer fastigheten behöva dräneras igen efter ett antal år. Orsakerna till detta kan vara flera, tex förändringar i omgivningen på grund av andra byggen eller anläggningsarbeten. Marklutningen från huset kan också ha ändrats genom till exempel tjälskjutning och sättningar.

Dränera så du mår bra och trivs i ditt hus!

En väl genomförd dränering gör så att du får ett mer välmående och sunt hus, detta genom att hålla fukt och vatten borta från marken närmast byggnaden.

Miljövänlig sanering och rivning - Kan vi hjälpa dig?