Fasadblästring - Isblästring & kolsyreblästring i Stockholm

Blästring med kolsyra eller isblästring är en miljövänlig rengöringsmetod med kolsyreis-pellets (CO2 i fast form) som blästringsmaterial. Metoden lämnar inget avfall efter sig det är en torrblästring, vilket gör att metoden är särskild bra att använda vid känsliga miljöer och på fasader.

Enkelt uttryckt är det en metod som är skonsam och miljövänlig samt att man får en kostnadseffektiv lösning då den är snabb med korta stillestånd i verksamheten.

Vi har kunnandet och utrustningen för olika typer av uppdrag vare sig du behöver rengöra en mindre yta eller större områden. Används tex för mögel blästring.
Ta gärna en kontakt så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med torrblästring såsom isblästring och kolsyre blästring av era fasader i hela stockholmsregionen.

Ska vi kontakta dig?

Fyll i uppgifterna så tar vi en kontakt