Kakel och klinkersanering med asbest Stockholm

Trygg och miljövänlig sanering sedan 2005, ring 08-420 535 55

Trygg asbestsanering av kakel och klinker i Stockholm

I gammal kakelfix och kakelfog användes förr asbest. Asbest är ett farligt ämne som kan orsaka flera allvarliga sjukdomar som till exempel cancer.

Hör av er till oss om ni behöver hjälp med asbestsanering i er lokal.

Så jobbar vi med asbestsanering

Arbete med asbest i gammal kakelfix och kakelfog är ett riskfyllt arbete som bör tas på största allvar. Hanterar man asbesthaltigt avfall på felaktigt utsätter man också omgivningen för en hälsorisk. Det damm som frigörs vid asbestsaneringar innehåller fibrer som vid inandning kan leda till bland annat lungcancer.

På Wasa Skadeservice är vi måna om både miljö, er hälsa och vår personals hälsa. Därför följer vi Arbetsmiljöverkets föreskrifter för hantering och sanering av asbest.

asbestrivning

I fix till gammalt kakel & klinker kan det finnas asbest

I gammal kakelfix och kakelfog användes förr asbest. Därför kan det behövas en sanering i badrum och andra utrymmen där kakel och klinker sitter. Asbest förbjöds 1982 så före dess finns risken att asbest kan förekomma.

Trygg asbestsanering fix och fog

Som för övrig asbesthantering krävs också för hantering av klinker och kakel fix och fog godkända metoder som är säkra ur ett arbetsmiljöperspektiv. Är ni oroliga över att det kan finnas asbest i ert badrum eller klinkergolv? Kontakta oss för besiktning och sanering!

Behöver du hjälp med asbestsanering av kakel o klinker i Stockholm

Vi är verksamma och erbjuder asbestsanering i hela Stockholmsregionen och hjälper dig gärna med sanering av asbest i fix och fog.

Kontakta oss gärna för att veta mer om hur material som innehåller asbest ska hanteras samt för att boka in din hjälp med asbestsanering i Stockholm.

Miljövänlig sanering och rivning - Kan vi hjälpa dig?