Miljövänlig sanering – Hur då?

Miljövänlig sanering handlar till stor del om kompetens och kännedom om de material man hanterar och tar hand om.

Kompetent personal med erfarenhet säkerställer att arbetet utförs på ett säkert och lagenligt sätt, både för oss och er som kund.

Läs mer om Wasa den miljövänliga saneringsfirman i Stockholm 

Så utför vi sanering som värnar miljön

Vi följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter för rivning, demolering och demontering. Vår personal går löpande utbildningar för att stärka sin kompetens.

Sanering är ett riskfyllt arbete som bör tas på största allvar. Det blir ofta att man hanterar miljöfarligt avfall och det damm som frigörs vid rivningar har ofta ett hälsofarligt innehåll. På Wasa Skadeservice är vi måna om både miljö, er hälsa och vår personals hälsa.

Detta tillämpar vi för samtliga våra saneringstjänster såsom industrisanering, skadesanering, asbestsanering, luktsanering, social sanering, fuktsanering osv.

Miljövänlig sanering kräver utbildad personal

Vår personalstyrka består av kompetenta personer med olika bakgrund, erfarenheter och utbildning. Vi strävar efter att ständigt utvecklas och vill ge våra uppdragsgivare högsta kvalitet på våra tjänster. Med oss som partner kan du känna trygghet, vi har över 15 års erfarenhet av miljövänlig sanering.

Vi jobbar löpande med utbildning med fokus på de områden som är extra viktiga för vår verksamhet, tex inom sanering, hälsofarliga material och miljöer. Vi har också ett särskilt program för de som kommer som nyanställda till oss innan det kan komma med ut på samneringsuppdrag.

Arbetsmiljölagen och tillhörande föreskrifter är viktiga för oss

Vi som arbetsgivare har enligt arbetsmiljölagen huvudansvaret för arbetsmiljön. Detta ansvar innebär bland annat att känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller för den egna verksamheten. Några begrepp som är viktiga för oss är tex Att ha utvecklade rutiner för ett systematiskt arbetsmiljöarbete där vi alltid gör riskbedömningar, ser till stressnivåer med målet undersöka, bedöma och åtgärda risker för att undvika att vår personal drabbas av olyckor eller ohälsa i arbetet.

Sammanfattningsvis handlar miljövänlig sanering till stor del om kompetens och kännedom om de material man hanterar och möter i verksamheten. Wasa Skadeservice i Stockholm är ett företag som tror på miljövänlig sanering.

Miljövänlig sanering och rivning - Kan vi hjälpa dig?