Miljövänlig sanering – Våra målsättningar

Här är några sätt som ingår i våra överväganden och beslut som ett miljövänligt saneringsföretag. Det är inte säkert att alla punkter går att tillämpa eller är relevanta i varje projekt, men dessa punkter är ett uttryck för vår målsättning.

Läs mer om Wasa den miljövänliga saneringsfirman i Stockholm 

1. Användning av miljövänlig teknik: Som ett miljövänligt saneringsföretag vill vi använda miljövänlig teknik för att städa upp och sanera förorenade områden. Till exempel är bioremediering, som innebär användning av mikroorganismer för att bryta ner föroreningar, en effektiv miljövänlig saneringsmetod.
2. Användning av hållbara material: Som ett miljövänligt saneringsföretag i Stockholm vill vi använda hållbara material i vår verksamhet. De kan till exempel använda återvunnet material och energieffektiv utrustning.
3. Överensstämmelse med miljöbestämmelser: Wasa Skadesanering har en hög ambition som miljövänligt saneringsföretag att följa alla miljöbestämmelser och riktlinjer som fastställts av lokala och nationella myndigheter. Detta säkerställer att vår verksamhet är miljömässigt ansvarsfull och hållbar.
4. Utbildning och medvetenhet: Som miljövänligt saneringsföretag vill vi utbilda både vår personal och våra kunder om vikten av miljömässig hållbarhet och hur man tar hand om miljön.
5. Användning av giftfria, biologiskt nedbrytbara rengöringsprodukter: Detta kan inkludera användning av rengöringsprodukter gjorda av naturliga ingredienser, såsom vinäger och bakpulver , samt användning av produkter som är fria från skadliga kemikalier som klor, ammoniak och fosfater.
6. Implementering av metoder för återvinning och avfallsminskning: Detta kan omfatta återvinning av pappersprodukter, plast och andra material, samt minskad användning av engångsprodukter, såsom pappershanddukar och plastpåsar.
7. Spara energi och vatten: Detta kan omfatta användning av energieffektiv utrustning och apparater samt implementering av metoder som sparar vatten, såsom användning av toaletter med lågt flöde och duschmunstycken.
8. Använda grön transport: Detta kan inkludera användning av el- eller hybridfordon, samåkning eller användning av kollektivtrafik för anställda och minskning av det totala antalet körda mil för affärsändamål.

Sammanfattningsvis är ett miljövänligt saneringsföretag möjligt, och det kan fungera på ett sätt som skyddar miljön samtidigt som det tillhandahåller effektiva saneringstjänster. Wasa Skadeservice i Stockholm är ett sådant företag!

Miljövänlig sanering och rivning - Kan vi hjälpa dig?