Asbestsanering

2017-11-16
Varför är asbest farligt och varför bör man låta professionella sanerare utföra borttagningen av asbest? Vi försöker förklara hur asbest fungerar.

Asbest är ett farligt ämne som bland annat kan orsaka allvarliga sjukdomar som cancer. Ämnet består av fiberartade kristalliserade silikater, som är ett långfibrigt mineral och är en oorganisk mineralfiber. Asbest är vanligt förekommande i Amerika, Ryssland och Sydafrika.

Den grupp som löper störst risk att bli utsatta av asbest är människor som arbetar inom byggbranschen då risken att bli utsatt för asbestdamm är stor i samband med rivning. Asbestdammet består av asbestfiber. Dessa består av nål- eller trådformiga fiber, dessa är mycket lätta och tunna. Därför kan de sväva i luften under en längre tid.

Om man blir utsatt för asbestdamm kan fibrerna tränga långt ner i lungorna om de andas in. De kan därefter fastna i lungblåsorna. Asbestfiber som fastnat i lungorna transporteras vidare till bland annat lungsäcken och bukhinnan där de hopar sig. Om man blivit utsatt för asbestdamm tar det upp till 20–40 år tills de sjukdomar som är riktigt illa kommer.

Eftersom riskerna med asbest är väldigt stora bör den som sanerar asbesten vara utbildad sanerare. När man sanerar asbest behövs skyddsutrustning både för den som sanerar men även för att se till att asbestdammet inte sprider sig. Behöver du hjälp att sanera asbest hjälper vi dig gärna. Kontakta oss för mer information.