Har du drabbats av skadedjur?

2019-11-25
När temperaturen sjunker är det inte bara vi människor som helst stannar inne i värmen, även djur söker sig gärna inomhus. Möss och råttor är några av de djur som kan ställa till med problem så här års i jakt på värme och mat.

Att hindra möss och råttor från att söka sig in i huset kan vara svårt. En liten glipa stor som en enkrona kan räcka för att en råtta ska kunna ta sig in. Naturligtvis bör man täta alla ingångshål som man känner till med nät. Ofta tar de sig upp längs avlopp under diskbänken eller kryper in bakom fasaden. Se till att rensa bråte och buskar som växer intill fasaden för att göra det svårare för dem att klättra. Det är också viktigt att begränsa tillgången till föda. Se till så att sopor förvaras i tunnor med lock och att inte lämna mat framme.

 

Vilka skador kan möss och råttor ställa till med?

Lyckas man inte stoppa gnagarnas framfart kan de ställa till med stora skador. De kan ställa till med kortslutningar och liknande eftersom de gärna gnager på kablar och elledningar. I värsta fall kan det leda till brand. Det är också vanligt att de gnager hål i gipsplattor.

 

De förökar sig snabbt, en mus blir könsmogen efter tre veckor och ett råttpar kan ge upphov till 1000 nya råttor på ett år. Råttor och möss anses vara en allvarlig smittspridare. Många av de sjukdomar gnagare bär på ger diffusa symptom. I värsta fall kan de smitta människor med en antibiotikaresistent infektion.

 

Skadedjursbekämpning och sanering i Stockholm

Wasanering kan hjälpa dig som drabbats av skadedjur med bekämpning och sanering. Själva saneringen anpassas med hänsyn till varje situation. Vi använder både mekaniska åtgärder och bekämpningsmedel om så krävs vid en skadedjurssanering. Läs mer om hur vi arbetar med skadedjursbekämpning och sanering i Stockholm.