Boka in höstens PCB-sanering!

2020-09-23

Äger du en fastighet som byggdes eller renoverades mellan 1956 och 1973? Då kan det finnas en risk att huset innehåller polyklorerade bifenyler (PCB). Om du äger ett sådant hus måste du ta reda på om det finns PCB i fogar eller golvmaterial. Visar det sig att byggnaden innehåller höga halter av PCB måste du sanera. Vi på Wasa Skadeservice har lång erfarenhet av att sanera PCB och vi utför allt från sanering till bortforsling av miljöskadligt avfall.

 

Läs mer om PCB-sanering i Stockholm

 

Ett hälso- och miljöskadligt ämne

PCB är ett miljöfarligt ämne som gör att vår miljö och vi människor tar skada och påverkar bland annat immunförsvar och fortplantning. PCB har haft många värdefulla egenskaper inom byggindustrin och är därför vanligt förekommande i gamla fogmassor i bostäder som byggts mellan år 1957-1973. PCB anses idag vara cancerframkallande och material som innehåller detta ämne ska därför behandlas som farligt avfall. PCB förbjöds 1973, men ämnet finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess långa nedbrytningstid. Det är viktigt att hindra att ytterligare PCB sprids till miljön. Trots att ämnet är förbjudet läcker PCB fortfarande ut till luft och mark från bland annat äldre fogmassor i byggnader. För att förhindra detta är det viktigt att du som fastighetsägare sanerar dina byggnader från PCB.

 

Här kan du hitta PCB

Fogmassor som innehåller PCB kan finnas runt dörrar och fönster, balkonger, plastmattor, under trösklar, runt element, i tegel och trä. Ämnet kan också förekomma i en del elektrisk utrustning, som i tvättmaskiner, centrifuger, torktumlare, köksfläktar och cirkulationspumpar.

 

Skyldighet att kontrollera PCB

Som fastighetsägare är du skyldig att inventera och PCB-sanera byggnader som byggdes eller renoverades mellan år 1956 och 1973. Vi på Wasa Skadeservice har lång erfarenhet av PCB-sanering i Stockholm, och vi tar hand om allt från inventering till sanering, besiktning och bortförsel av miljöfarligt avfall på ett säkert sätt.