Har du fukt på vinden?

2020-01-13
Dålig ventilering och felaktiga konstruktioner gör att många fastighetsägare drabbas av problem med fukt och mögel på vinden. Det kan vara svårt att upptäcka problemet om man inte regelbundet kontrollerar sin vind. Om man upptäcker problemet i tid behöver inte saneringen bli så omfattande och dyr.

 

Vinden är ofta utsatt för fukt från flera håll. En stor del av fukten bildas av hur vi lever i husen, vid matlagning, duschning men även genom den fukt vi utsöndrar genom att vi andas och svettas. Fukt kan även vandra in på vinden när det blåser och regnar. Under vintern när takytan är kall bildas ofta kondens på insidan av taket om ventilationen är otillräcklig.

 

Många äldre hus är konstruerade för att ha viss uppvärmning på vinden via skorstenen men under årens lopp har uppvärmningen bytts ut mot modernare alternativ. Används bara skorstenen vid enstaka tillfällen kan det bidra till att fukt bildas och stannar kvar på vinden.

 

Tecken på att vinden är fuktig

Genom att inspektera takets insida kan man upptäcka svarta prickar eller vitt damm som är tecken på svart och vitmögel. Var speciellt uppmärksam vid takfoten och i vindens nordöstra del då den ofta är mest utsatt för väder och regn och ofta drabbas först.

 

Mögel på vind måste saneras

Hittar man tecken på fukt är det viktigt att göra något åt det för att inte skadorna ska förvärras. Det är heller inte hälsosamt att bo i ett hus med mögelangrepp utan det kan leda till stora hälsoproblem. Om det växer rötsvamp på vinden eller om det blivit en omfattande luktsmitta behöver man riva bort angripet material och bygga om, men i många fall räcker det att sanera möglet och åtgärda ventilationsproblemen. På Wasa Skadeservice har vi flera olika saneringsmetoder att välja mellan beroende av omständigheterna. Läs mer om hur vår saneringsfirma i Stockholm kan hjälpa till med skadesanering på vindar.