Ut med det gamla, in med det nya

2019-12-15
Rivning kan skötas bra eller dåligt. Det är inte bara att dänga släggan i väggen och hoppas på det bästa. En professionell rivning utförs på ett säkert och genomtänkt sätt.

Vi har skött rivning i Stockholm i många år och vet hur man river på bästa sätt. Vi har skött rivning för privatpersoner, företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar runt hela Stockholm och närliggande områden.

Vi erbjuder rivning och demolering i Stockholm

Rivning och sanering i Stockholm

En del säsonger kan bli fullbelagda för hantverkare inom rivning och sanering. Se till att vara ute i god tid så att du kan få hjälp den tid som passar dig. Vår erfarenhet av rivning och sanering innebär trygghet för dig, så att rivning inte görs på ett sätt där t.ex. asbest riskerar att spridas och skada människor och husdjur.

Vi erbjuder mer än rivning och sanering

Några av våra specialistområden är följande:

  • Rivning av byggnader, garage, altaner m.m.
  • Utredning och sanering av asbest, PCB och eternit
  • Demolering, rivning, blästring och fasadfogning
  • Håltagning och betongsågning
  • Markarbeten och dräneringar
  • Takskottning och snöskottning

Kontakta oss med dina behov så ska vi hjälpa dig på bästa sätt.