Vi gör många typer av betonghåltagningar i Stockholm

2020-03-23
En håltagning i betong kan behövas av många anledningar och vara av olika storlekar. Vi på Wasa Skadeservice i Stockholm utför många typer av betonghåltagningar runt om i Stockholmsområdet och hjälper dig gärna med dina håltagningar i ditt byggprojekt.

Wasa skadeservice gör betonghåltagning i Stockholm.

Läs mer också här om våra tjänster inom betonghåltagning i Stockholm

Betonghåltagning med många syften

En håltagning i betong kan behövas både i samband med att man renoverar och bygger om en byggnad och i samband med byggnationen av en helt ny byggnad. Håltagning kan då bli aktuellt i både golv och väggar.

Några exempel på vad man kan behöva en håltagning i betong till i Stockholm, och resten av landet, är att sätta in ett fönster eller en dörr eller frigöra utrymme till olika typer av rördragningar. Ett annat exempel på håltagningar i betong är när man behöver avlägsna större konstruktioner i betong. Det kan exempelvis vara bärande delar i en byggnad.

Vi på Wasa Skadeservice i Stockholm tar hand om alla typer av betonghåltagningar och kan hjälpa dig med allt från sömborrning i betongbalkar och mindre håltagningar för att fästa exempelvis ett räcke i en trapp till håltagningar för dragning av el, ventilation och annat.

Betonghåltagning och andra tjänster

Vi har en gedigen kunskap samt kvalitativ utrustning som ger ett bra slutresultat. Vi är speciellt inriktade på just betonghåltagning, betongborrning och betongsågning. Utöver borrning och håltagning i betong gör vi dock även håltagning i andra typer av hårda material, som granit eller sten. Vi kan även hjälpa dig med allt från blästring och rivningar till sanering av asbest, mögel, PCB och mycket annat.

Håltagning i betong i Stockholm

Läs gärna mer här på vår hemsida om våra tjänster inom håltagning och hör av dig för att boka din hjälp med håltagning i Stockholm.