Dags att ta tag i mögelutredningen

2021-01-13

Om du har upptäckt mögel eller fuktskador i en byggnad bör man snarast ta reda på problemets omfattning och uppkomst. Vi på Wasa Skadeservice hjälper dig att råda bot på problemet för gott och finns med under hela processen, från utredning till sanering och återställning. Om du misstänker att du har mögel i din fastighet så tveka inte att höra av dig till oss på direkten.

 

Läs mer om våra tjänster inom mögelsanering i Stockholm

 

Hälsorisker med mögel

Mögel i byggnader orsakas bland annat av fukt i kombination med byggmaterial som inte är tillräckligt tåligt. Mögel kan även orsakas vid dålig isolering av krypgrund, vind och källare där fukt enkelt kan tränga sig in. Mögel kan även uppstå om ventilationen är bristfällig. Därför är det av stor vikt att med jämna mellanrum kontrollera att ventilationen fungerar som den ska.


För de som vistas i en byggnad under längre tid kan mögelangreppet ha en negativ påverkan och ge olika typer av hälsobesvär. Symptom som brukar förknippas med mögel är trötthet, hosta, problem med luftvägar och huvudvärk. Bland annat kan det faktum att man utsätts för mögel regelbundet visa sig i form av allergier. Om du misstänker mögel i din fastighet är det viktigt att utreda om en mögelsanering behövs innan problemen växer sig större.

  

Experter på skadesanering

Eftersom mögel innebär en stor risk för människors hälsa är det viktigt att åtgärda problemet genom en mögelsanering så fort som möjligt. Det krävs professionell kunskap och erfarenhet inom skadesanering för att kunna hantera och sanera möglet på rätt sätt. Vi på Wasa Skadeservice AB är en saneringsfirma i Stockholm som är specialister på mögelsanering och hjälper även till att förebygga mögelskador. För att bli av med mögelproblemen för gott gäller det att ta reda på rotorsaken och för att inte problemen ska återkomma. Kontakta oss om du vill ha mer information eller om du önskar anlita hos för mögelsanering i Stockholm.