PCB Sanering i Stockholm

Trygg och miljövänlig sanering sedan 2005, ring 08-420 535 55

Trygg sanering av PCB i Stockholm

Vi tar hand om allt från inventering till sanering, besiktning och bortförsel av avfall.
Hör av er till oss om ni behöver hjälp med hantering och sanering av PCB.

Så jobbar vi med PCB-sanering

Hantering av PCB är ett riskfyllt arbete som bör tas på största allvar. Felaktig hantering riskerar leda till större miljöpåverkan och ökade hälsorisker. 

På Wasa Skadeservice är vi måna om både miljö, er hälsa och vår personals hälsa. Därför följer vi Arbetsmiljöverkets föreskrifter för hantering och sanering av PCB.

PCB-Sanering

Vad är PCB?

PCB, polyklorerade bifenyler, är ett miljöfarligt ämne som gör att vår miljö och vi människor tar skada. Ämnet PCB har haft många värdefulla egenskaper inom byggindustrin och är därför vanligt förekommande i gamla fogmassor i bostäder som byggts mellan år 1957-1973.

Ämnet användes i bland annat fog- och golvmassor, men även i en del elektriska komponenter. PCB anses idag vara cancerframkallande och material som innehåller detta ämne ska därför behandlas som farligt avfall.

PCB förbjöds 1973, men kan fortfarande finnas kvar i gamla fogmassor, betongelement eller runt äldre inglasningar och behöver därför saneras.

Var hittar man PCB i byggnader?

Fogmassor som innehåller PCB kan finnas runt dörrar och fönster, balkonger, plastmattor, under trösklar, runt element, i tegel och trä med mera. Ämnet förekommer även i en del elektrisk utrustning, som i tvättmaskiner, centrifuger, torktumlare, köksfläktar och cirkulationspumpar.

PCB förbjöds när man upptäckte de negativa effekterna på djur och människor där ämnet påverkat fortplantningsförmåga, immunförsvar och nervsystemet. Därför är det viktigt att utföra en PCB sanering för att få bukt på miljögiftet.

Kontakta oss på AB Wasa Sanering så hjälper vi er med allt från besiktning och PCB sanering till återfogning och bortföresel av avfall i hela Stockholm.

Behöver du hjälp med PCB-sanering i Stockholm

Genomförande av PCB sanering är ett mycket krävande arbete och kräver rätt kompetens och arbetsmetod. Vi på Wasa Skadeservice har lång erfarenhet av PCB sanering med utbildad personal, och använder endast rekommenderad utrustning och skydd. 

Kontakta oss redan idag redan om du har några frågor eller behöver hjälp med PCB sanering i Stockholm.  

Miljövänlig sanering och rivning - Kan vi hjälpa dig?