Rivning Stockholm

Trygg och miljövänlig rivning sedan 2005, ring 08-420 535 55

Trygg rivning & demontering – Rivningsfirma Stockholm

Wasa Skadeservice AB är en rivningsfirma i Stockholm som har flera års erfarenhet inom rivning och demontering. Behöver en rivning genomföras med större finess? Vi är experter inom handrivningsområdet och dammfri rivning.

Företaget har varit i drift sedan 2005 och omvandlades till aktiebolag 2010. Ta en kontakt så hjälper vi med allt som rör rivning!

Så jobbar vi med rivningsarbete i Stockholm

Rivning är ett riskfyllt arbete som bör tas på största allvar. Det blir ofta att man hanterar miljöfarligt avfall och det damm som frigörs vid rivningar har ofta ett hälsofarligt innehåll.

Både de som leder arbetet och samtliga medarbetare har erforderlig utbildning för sina uppgifter i de rivningsarbeten vi åtar oss. Målet för arbetsmiljön är att skapa en säker miljö med ett minimum av tillbud, olyckor och risker där de som arbetar med demolering och rivning trivs och mår bra.

På Wasa Skadeservice är vi måna om både miljö, er hälsa och vår personals hälsa. Därför följer vi Arbetsmiljöverkets föreskrifter för rivning, demolering och demontering.

Trygg rivning

Dammfri rivning & demontering

Dammfri demontering är en metod som Wasa Skadeservice AB har utvecklat och som med fördel används vid rivning och ombyggnationer där platsens personal rör sig. Dammfri rivning efterfrågas ofta vid rivningsarbeten på skolor, sjukhus, kontor, bostadshus och butiker.

Vi skärmar av arbetsområdet för att sedan använda oss av undertrycksventiler för att säkra att arbetsområdet utanför hålls fritt från damm. För att kontrollera detta används differenstryckmätare med larm och PC kompatibel loggning.

Utbildad rivningspersonal

All vår rivningspersonal är utbildad och har erfarenhet av olika områden inom demolering och rivning. Vi river enklare byggnadskonstruktioner som tex innerväggar och ytskikt. Tack vare vår kompetenta personal kan vi också hantera material som är miljöfarligt eller som kan återvinnas först.

Rivningsföretag i Stockholm

Vi är en rivningsfirma som vänder sig till dig som vill ha hjälp med rivningsarbeten, hantering av byggavfall, sanering och rivning av asbest.

Rivning och sanering av hälsofarliga material

Ofta blir det en sanering i samband med rivningen. Identifierar vi farligt avfall så som asbest, PCB eller andra miljöfarliga avfall som kräver särskild hantering har vi behörighet för det. Vid en rivning inventerar vi de olika material som förekommer och gör en planering för hur allt avfall ska tas om hand.

Rivning av asbest

Vid misstänkt asbest hjälper vi dig med hela processen från inventering och anmälan till arbetsmiljöverket tills saneringen är utförd. AB Wasa Sanering är auktoriserade asbestsanerare och kan hjälpa er genom hela processen, från själva undersökningen av materialet till en genomförd asbestsanering.

Behöver du en rivningsfirma för rivning i Stockholm

Vi är verksamma och erbjuder rivning i hela Stockholmsregionen och hjälper dig gärna med sanering av miljöfarligt avfall i samband med rivningen.

Kontakta gärna oss för frågor eller offert på rivning i Stockholm!

Rivningsfirma i Stockholm – Några vanliga frågor vi ofta får

Vi är en rivningsfirma som demonterar, river och sanerar, vi på Wasa Skadeservice AB har som mål att alltid utföra miljövänlig rivning.

Företaget har varit i drift sedan 2005 och omvandlades till aktiebolag 2010. Vi hjälper med allt som rör rivning!

Vi är måna om både miljö, er hälsa och vår personals hälsa. Därför följer vi Arbetsmiljöverkets föreskrifter för rivning, demolering och demontering.

För att säkerställa en god arbetsmiljö i ett rivningsprojekt av en byggnad finns det flera åtgärder och riktlinjer att följa.

Vi håller en hög kvalitet och servicenivå, är enkla att nå och levererar i tid!

Anlita oss på Wasa, en rivningsfirma i Stockholm – Så får du jobbet gjort!

Hur väljer man rivningsfirma i Stockholm?

Du bör välja den rivningsfirma i Stockholm som kan tillgodose dina behov, lösa de uppgifter du behöver hjälp med och genomföra en sanering eller annan arbetsinsats på ett professionellt sätt.

Men precis lika viktigt, eller viktigare, är att du väljer en rivningsfirma som har ett miljöfokus, jobbar med kvalitet och som följer lagkrav samt myndighetsföreskrifter.

Vilken rivningsfirma du än väljer ska de se och förstå vad du behöver hjälp med, agera seriöst samt kunna tillhandahålla de bästa lösningarna.

Wasa Skadeservice i Stockholm gör just detta, och vi gör det till ett bra pris också!

Är ni en miljövänlig rivningsfirma?

Ja! Wasa Skadeservice i Stockholm är en miljövänlig rivningsfirma!

Miljövänlig rivning bygger på överväganden och beslut som bara ett miljövänligt rivningsföretag kommer göra. Vi gör vårt yttersta för att verka för en säker och trygg arbetsmiljö, där personalen också känner stimulans och utvecklingspotential i sitt dagliga arbete. Här inkluderar vi också miljön för dem som vistas i närheten av vår arbetsplats.

Miljövänlig rivning är möjligt, och det kan fungera på ett sätt som skyddar miljön samtidigt som det tillhandahåller effektiva rivningstjänster. Wasa Skadeservice i Stockholm är just en sådan rivningsfirma!

Vi utför säker rivning med god arbetsmiljö

För oss på Wasa Skadeservice i Stockholm är trygghet, säkerhet och arbetsmiljö viktiga värden som vi fokuserar på i de rivningsuppdrag vi utför som rivningsfirma!

Trygg och säker rivning i hela Stockholm. Genom att prioritera arbetsmiljön och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder kan man minimera riskerna för olyckor och skador under rivningsprojektet. Det är också viktigt att kontinuerligt övervaka och utvärdera arbetsmiljön för att säkerställa att säkerhetsstandarden upprätthålls under hela projektets gång.

Hög arbetsmiljö vid rivningsprojekt är möjligt, och det kan fungera på ett sätt så vi jobbar säkert samtidigt som vitillhandahåller effektiva rivningstjänster. 

För oss på Wasa Skadeservice i Stockholm är god arbetsmiljö och säkerhet vår högsta prioritet. För att säkerställa en god arbetsmiljö i ett rivningsprojekt av en byggnad finns det flera åtgärder och riktlinjer att följa.

Vad kostar det att anlita en rivningsfirma i Stockholm?

​Kostnaden för en rivning beror bl.a. på vilken sorts uppdrag det gäller, omfattningen och vilka arbetsmiljörisker som finns.

Det är lätt att lockas av låga priser men de är också låga av en anledning. Antingen lägger man inte så mycket tid, tummar på kvaliteten, utnyttjar sin personal eller kanske att man fuskar med arbetsmiljö och andra lagkrav.

Vi som rivningsfirma i Stockholm är transparenta med vad vi tar betalt för och du avgör själv vad du önskar hjälp med. Våra offerter är enkla och tydliga!

Dessutom, vi bevarar vårt miljöfokus och kvalitetsmål samtidigt som vi håller bra priser!

Vad gör ett rivningsföretag i Stockholm?

​Vi på Wasa Skadeservice i Stockholm arbetar med rivning och demontering inom hela Stockholm. Vi hjälper våra kunder med allt från mindre till större rivningsprojekt. Våra sanerare river, torkar och återställer efter skadan.

Vi river allt från industrier och offentliga miljöer till bostadsfastigheter och lägenheter.  Som rivningsföretag hanterar vi asbest, mögel, rengör klotter, soprum samt utför utredningar och besiktningar.

Efter en rivning kan extra byggarbete behöva utföras för att återställa objektet. Detta involverar service inom fastigheter och byggsektorn. Hos oss på Wasa Skadeservice AB kan ni få snabb hjälp även med detta.

Vad menas med dammfri rivning?

Som rivningsfirma i Stockholm får vi ofta förfrågnimgar om dammfri demontering som är en metod som ofta används vid rivning och ombyggnationer där platsens personal rör sig, t.ex. vid rivningsarbeten på skolor, sjukhus, kontor, bostadshus och butiker.

Målet med en dammfri rivning är att genomföra rivningsarbeten med minimal eller inget dammutspridning i luften. Denna teknik används för att skapa en arbetsmiljö som är renare och säkrare, både för arbetarna och för omgivningen. Dammfri rivning kan vara särskilt fördelaktig när det handlar om att ta bort material som kan generera fina partiklar i luften, såsom asbest, betong, eller gips.

Dammfri rivning är särskilt användbar inom industrier där det finns stränga krav på dammhantering och där säkerheten och hälsan för både arbetare och omgivande samhälle är av stor vikt. Vi utför dammfria rivningar i hela Stockholmsregionen.

Miljövänlig sanering och rivning - Kan vi hjälpa dig?