Sanering rörböjar & isolering med asbest Stockholm

Trygg och miljövänlig sanering sedan 2005, ring 08-420 535 55

Trygg asbestsanering av rör och kanaler i Stockholm

I gamla rör användes förr just asbest i rörböjarna för att hålla samman och isolera runt rören. Asbest är ett farligt ämne som kan orsaka flera allvarliga sjukdomar som till exempel cancer.

Hör av er till oss om ni behöver hjälp med asbestsanering i er lokal.

Så jobbar vi med asbestsanering

Arbete med asbest i gammal ventilation som rör och kanaler är ett riskfyllt arbete som bör tas på största allvar. Hanterar man asbesthaltigt avfall på felaktigt utsätter man också omgivningen för en hälsorisk. Det damm som frigörs vid asbestsaneringar innehåller fibrer som vid inandning kan leda till bland annat lungcancer.

På Wasa Skadeservice är vi måna om både miljö, er hälsa och vår personals hälsa. Därför följer vi Arbetsmiljöverkets föreskrifter för hantering och sanering av asbest.

asbestrivning

Asbest som isolering i rör och kanaler

Asbest ingick ofta i den värmeisolering som förr använts kring pannor och rör samt i ventilationskanaler. Förr användes ofta asbestmaterial i fogar och på andra sätt i just ventilationssystemen. Det är därför av yttersta vikt att ni vet att era ventilationssytem är utan asbest. 

Asbest i tätningsmassa

I kanalsystem för ventilation som är byggda före 1982 förekommer ofta att dessa tätats med tätningsmassa som innehåller höga halter av asbest. Detta gäller kanaler av både rektangulär och cirkulär form. Vi analyserar vilken tätningsmassa som använts i era kanalsystem.

Asbestsanering av isolering i tekniska installationer

I gamla rör användes förr just asbest i rörböjarna för att hålla samman och isolera runt rören. Är ni oroliga över att det kan finnas asbest i er väremanläggning eller ventilation?

Kontakta oss för undersökning så utför vi sanering om det skulle behövas. Vid behov sanerar och återställer vi så att ni får fungerande kanalsystem utan asbest. Kontakta oss för besiktning och sanering!

Behöver du hjälp med asbestsanering av rör och kanaler i Stockholm

Vi är verksamma och erbjuder asbestsanering i hela Stockholmsregionen och hjälper dig gärna med sanering av asbest som använts som isolering i ventilations och värmeanläggningar.

Kontakta oss gärna för att veta mer om hur material som innehåller asbest ska hanteras samt för att boka in din hjälp med asbestsanering i Stockholm.

Miljövänlig sanering och rivning - Kan vi hjälpa dig?