Sandblästring av fasader i Stockholm

Sandblästring är en erkänd teknik där man under högt tryck blästrar med sand mot en fasadyta för att få bort oönskade beläggningar. Målet är givetvis att rengöra fasaden eller att förbereda den inför annan behandling.
Ibland talar man om den som fuktblästring då man på vissa underlag tillför vatten i processen, det kan tex gälla i dammkänsliga miljöer. Kanske vanligaste miljön vi jobbar med är betongytor som utsatts för frostsprängningar, karbonatisering eller andra skador som tex rostangripna armeringar.
 
Sandblästring är ett effektivt sätt att avlägsna rost, smuts och lösa partiklar. Vilken typ av blästring man använder till ett specifikt objekt bedöms främst efter objektets förutsättningar.
 
Vi utför sandblästring i hela Stockholmsområdet, ta en kontakt så berättar vi mer.

Ska vi kontakta dig?

Fyll i uppgifterna så tar vi en kontakt