Sanering av vattenskador i Stockholm

Trygg och miljövänlig sanering sedan 2005, ring 08-420 535 55

Sanering av vattenskador i Stockholm

Vattenskador kan uppstå genom att vätskan tar sig in i ditt hem genom yttre påverkan.

Kontakta oss för frågor om vattenskador, vi samarbetar med flera av Försäkringsbolagen.

Så jobbar vi med vattenskador

Sanering efter vattenskaor bör tas på största allvar. Det blir ofta att man hanterar miljöfarligt avfall och det damm som frigörs vid rivningar har ofta ett hälsofarligt innehåll.

På Wasa Skadeservice är vi måna om både miljö, er hälsa och vår personals hälsa. Därför följer vi Arbetsmiljöverkets föreskrifter för rivning, demolering och demontering.

Vattenskador

Trygg hantering av vattenskador

Vattenskador kan uppstå genom att vätskan tar sig in i ditt hem genom yttre påverkan. Eller så kan det vara så att vattenledningar och avlopp går sönder alternativt står och småläcker under en längre tid. Vattenskador kan ofta innebära stora skador på inventarier, inredning samt byggkonstruktion. Dessutom riskerar man att drabbas av större problem i framtiden om dessa vattenskador inte åtgärdas omgående.

Kontakta oss för frågor om vattenskador i Stockholm

Kontakta oss för analys av omfattningen samt kostnadsförslag för sanering och återställning av vattenskador. Wasa Skadeservice AB har kunskapen, metoderna samt maskinerna för att åtgärda både stora och små problem så snabbt och smidigt som möjligt.

Behöver du hjälp med vattenskador i Stockholm

Vi är verksamma och erbjuder service och sanering till privatpersoner och kommersiella fastighetsägare i hela Stockholmsregionen.

Kontakta gärna oss för frågor eller hjälp med sanering efter vattenskada i Stockholm!

Miljövänlig sanering och rivning - Kan vi hjälpa dig?