Sanering av Coronavirus i Stockholm

Vi desinficerar fastigheter, ytor, lokaler, fordon och utrymmen från luftburna virus som Corona.  
 

Varför sanering av coronavirus?

Corona / Covid-19 kan leva förhållandevis länge utanför kroppen också på ytor som väggar eller golv. Av det skälet bör man sanera lokaler där smittade personer vistats. Vi utför saneringar av coronaviruset med godkända metoder och efter uppsatta regler med heldräkt som skydd mot smittan. För oss är vår personal i fokus och vi vill inte utsätta dem för risk att bli sjuk.
 
 

Vad är ett virus?

Virus är små, oberoende partiklar byggda av kristaller och makromolekyler. Till skillnad från bakterier multiplicerar de bara inom värdcellen. Det finns ett stort antal virus som tillhör coronavirusfamiljen, de flesta återfinns hos olika djurarter. Endast ett fåtal virustyper kan smitta mellan djur och människor. Viruset orsakar feber och luftvägsbesvär och lunginflammation. Allvarlig sjukdom har främst drabbat äldre och de med bakomliggande sjukdomar. Den som misstänker att hen är smittad bör omgående kontakta vården för direktiv och följa de anvisningar som ges.
 
Wasa Skadeservice AB i Stockholm skapar trygghet genom att finnas nära till hands, vi erbjuder många års erfarenhet och trygga lösningar inom all slags skadeservice och sanering. Tveka inte att kontakta oss om du vill anlita oss eller har några frågor gällande sanering av coronavirus.

Ska vi kontakta dig?

Fyll i uppgifterna så tar vi en kontakt