Sanering av kemikalier i Stockholm

Trygg och miljövänlig sanering sedan 2005, ring 08-420 535 55

Kemikaliesanering i Stockholm

Något som verkligen kräver kunskap och erfarenhet är när det handlar om sanering av kemikalier – något som kan vara både miljöfarligt och riskfyllt.

Kontakta oss på Wasa Skadeservice AB för att få saneringen av kemikalier utfört av kompetent personal med erfarenhet för bästa resultat!

Så jobbar vi med kemikaliesanering

Sanering av kemikalier bör tas på största allvar. Det blir ofta att man hanterar miljöfarligt avfall och det damm som frigörs vid rivningar eller slipningar har ofta ett hälsofarligt innehåll.

På Wasa Skadeservice är vi måna om både miljö, er hälsa och vår personals hälsa. Därför följer vi Arbetsmiljöverkets föreskrifter för rivning, demolering och demontering.

Oljesanering

Trygg hantering av kemikalier

Kemikalier som hamnat fel måste tas om hand, inte bara för att skydda er, utan också för att minimera den påverkan dessa kan ha på miljön. Vanligtvis är det industrin som kallar in oss för att sanera efter kemikalier men även hyresvärdar och privatpersoner kan råka ut för problem med läckande kemikalier.

Kemikaliesanering i Stockholm

För att ta hand om dessa på bästa sätt använder vi oss av våra tekniker, arbetsledare och arbetares långa erfarenheter. Vi har utbildning inom detta och tar hand om det giftiga avfallet på bästa sätt, ta en kontakt så berättar vi mer.

Behöver du hjälp med sanering av kemikalier i Stockholm

Kontakta oss på Wasa Skadeservice AB för att få saneringen av kemikalier utfört av kompetent personal med erfarenhet för bästa resultat!

Miljövänlig sanering och rivning - Kan vi hjälpa dig?