Sanering med kvalitet – Hur då?

Framgång stavas engagemang, kompetens, erfarenhet och ambition! Kompetent personal med erfarenhet säkerställer att arbetet utförs på ett säkert och lagenligt sätt.

All vår personal har adekvat utbildning och vi säkerställer alltid att arbetet utförs på ett säkert och lagenligt sätt. Vår kompetenta personal är nyckeln till våra nöjda kunder!

Så utför vi sanering med höga kvalitetsmål

Sanering är ett riskfyllt arbete som bör tas på största allvar. Det blir ofta att man hanterar miljöfarligt avfall och det damm som frigörs vid rivningar har ofta ett hälsofarligt innehåll.

På Wasa Skadeservice är vi måna om både miljö, er hälsa och vår personals hälsa. Därför följer vi Arbetsmiljöverkets föreskrifter för rivning, demolering och demontering. Vi håller en hög kvalitet och servicenivå, är enkla att nå och levererar i tid!

Detta samtliga våra saneringstjänster såsom industrisanering, skadesanering, asbestsanering, luktsanering, social sanering, fuktsanering osv.

Behörig personal

Vår personalstyrka består av kompetenta personer med olika bakgrund, erfarenheter och utbildning. Vi strävar efter att ständigt utvecklas och vill ge våra uppdragsgivare högsta kvalitet på våra tjänster. Med oss som partner kan du känna trygghet, vi har över 15 års erfarenhet.

Miljövänlig sanering och rivning - Kan vi hjälpa dig?