Avfuktning

Fuktsanering & förbyggande av fuktskador

En golvbrunn som det plötsligt stiger upp vatten ur, tak som plötsligt börjar läcka, vatten som genom kapillärkraft börjar vandra uppåt, ett rör som spricker.
Avfuktning

Anledningarna till att ett behov av avfuktning uppstår kan variera, men oavsett orsak är det viktigt att sätta igång med fuktsanering så snart som möjligt. Fukt som inte torkas upp kan ge upphov till svåra fuktskador. På kort tid kan inventarier, inredning samt byggkonstruktion ta skada. Lämnas en fuktskada utan åtgärd under en längre tid kan mögel och rötskador uppstå.

Kontakta oss på Wasa Skadeservice AB så fort ni upptäckt läckan så kommer vi till er omgående! En snabb avfuktning minskar risken för fuktskador. Under ”Jour” hittar ni vårt journummer som ni kan ringa oavsett när ni upptäcker läckan!

Ska vi kontakta dig?

Fyll i uppgifterna så tar vi en kontakt