Betong- och golvslipning

Asbest kan hittas i underskikt till plastmattor, linoleummattor, under golvplattor som bullerdämpning, i svartlim samt övriga golvmaterial.

Betongolvslipning

Därför är det viktigt att identifiera om det finns en risk att ni har asbest i golvet i era lokaler - oavsett om det är ett betonggolv eller annat material så har vi maskinerna och kunskapen för att sanera och återställa där asbesten funnits.
Genom golv- och/eller betongslipning sanerar vi asbesten och lägger också grunden för ett nytt, bättre golv som håller!

Wasa Skadeservice AB sanerar och återställer för era behov!

Ska vi kontakta dig?

Fyll i uppgifterna så tar vi en kontakt