Golvsanering

Golvsanering kan behövas inför renovering samt efter en brand- eller vattenskada. Inför renoveringen är det gamla mattrester, golvlim, tjärlim eller fix till klinkers som kräver erfarenhet för att få bort. Golvlimmet kan sitta som berget vilket gör att speciella maskiner kan komma att behövas för att kunna sanera med tillräcklig kraft.

Utöver svårigheterna med att få bort mattlimmet eller kakelfixen kan dessa innehålla asbest. Ett giftigt ämne som kan göra mycket skada. Vi har utbildning inom detta och tar hand om det giftiga avfallet på bästa sätt, samtidigt som vi lämnar efter oss ett jämnt och ordentligt sanerat golv.

Kontakta oss på Wasa Skadeservice AB för att få saneringen av golvet utfört av kompetent personal med erfarenhet för bästa resultat!

Golvsanering

Ska vi kontakta dig?

Fyll i uppgifterna så tar vi en kontakt