Kemikaler

Något som verkligen kräver kunskap och erfarenhet är när det handlar om sanering av kemikalier - något som kan vara både miljöfarligt och riskfyllt.

Sanering av kemikalier i Stockholm

Kemikalier som hamnat fel måste tas om hand, inte bara för att skydda er, utan också för att minimera den påverkan dessa kan ha på miljön. Vanligtvis är det industrin som kallar in oss för att sanera efter kemikalier men även hyresvärdar och privatpersoner kan råka ut för problem med läckande kemikalier. För att ta hand om dessa på bästa sätt använder vi oss av våra tekniker, arbetsledare och arbetares långa erfarenheter.

Ska vi kontakta dig?

Fyll i uppgifterna så tar vi en kontakt