Krypgrunder

Krypgrunden anses vara något av en riskkonstruktion. Detta eftersom många av de krypgrunder som byggts konstruerats på ett felaktigt sätt.

Görs konstruktionen korrekt är krypgrunden en mycket bra grundkonstruktion. Men har ni fått grunden felkonstruerad kan ni råka ut för att fukten samlas till följd av dålig ventilering. Den fuktiga luften i sin tur kan ledda till röta, mögel och annan mikrobiell tillväxt. Sporer som till exempel mögel släpper ifrån sig kan leta sig in i bostadsdelen och leda till hälsoproblem, medan röta kan angripa husets grundkonstruktion och försvaga denna.

Dessa problem kan lätt förebyggas med en genomgång av krypgrundens ventilationssystem.

Kontakta oss på Wasa Skadeservice Ab så kommer vi ut och besiktigar er krypgrund. Är krypgrunden felkonstruerad hjälper vi till att åtgärda detta så att ni får god ventilation och förebygger fuktskador.

Har fuktskador redan börjat uppstå? Då har vi flera olika saneringsmetoder för att få bort dessa. Olika metoder för olika skador - men med samma välutbildade personal och samma resultat.

Ska vi kontakta dig?

Fyll i uppgifterna så tar vi en kontakt