Mögelsanering i Stockholm

Mögel är en mängd olika sorters svampar som kan växa i bostadsmiljö där det långvarigt eller återkommande finns fukt i kontakt med organiskt material. Ett vanligt exempel är just missfärgningar i badrum och andra våtutrymmen. Vi på Wasa Skadeservice hjälper dig att råda bot på ditt mögelproblem och vi hjälper samtidigt till att förebygga framtida mögelskador.

Vad orsakas mögel av?

Mögel i bostadsmiljö orsakas bland annat av fukt i kombination med byggmaterial som inte är tillräckligt tåligt. Mögel kan även orsakas vid dålig isolering av krypgrund, vind och källare där fukt enkelt kan tränga sig in.

Eftersom dålig ventilation starkt bidrar till mögelsvampars uppkomst i våtutrymmen bör denna alltid kontrolleras. Mögel och andra svampar kan nämligen orsaka problem för människors hälsa och kan orsaka luftvägsinfektioner, trötthet, hosta, nästäppa och kan dessutom ge upphov till allergier. Dessa symtom kan vara ett tecken på att det finns mögel i fastigheten. Husmögel kan även bidra till dålig lukt som sätter sig i textilier och möbler. Dessa besvär behöver nödvändigtvis inte betyda mögelproblem utan kan orsakas av andra saker i inomhusmiljön, men man bör ändå vara försiktig. Finns det däremot synligt mögel i din fastighet är det viktigt att genomföra en mögelsanering med detsamma.

Mögelsanering i Stockholm

Förebygg risk för mögel

Eftersom mögel innebär en stor risk för människors hälsa är det viktigt att åtgärda problemet genom en mögelsanering så fort som möjligt. Det krävs professionell kunskap och erfarenhet inom skadesanering för att kunna hantera och sanera möglet på rätt sätt. Vi på Wasa Skadeservice AB är specialister på mögelsanering och hjälper även till att förebygga mögelskador.

Röta är också något som kan uppstå i utrymmen där fukt inte ventileras bort ordentligt. Rötan kan dessutom ge sig på huskonstruktionen och i längden innebära en fara för själva husets stabilitet och bärkraft. Det är därför viktigt att arbeta med mögelsanering för att åtgärda detta så snart som möjligt så inte rekonstrueringen och kostnaderna blir alltför omfattande.

Hur går en mögelsanering till?

När vi utför mögelsanering tar vi inte bara bort möglet, utan vi tar även reda på rotorsaken till mögeluppkomsten för att förebygga framtida problem. Första steget är att vi hjälper er genom att göra en bedömning av problemet på plats hos er. Därefter genomför vi en mögelsanering om en skada uppstått och hjälper er med förebyggande åtgärder för att minimera risken att det ska uppstå igen. Vi är verksamma och utför mögelsanering i hela Stockholmsregionen. Välkommen att kontakta oss redan idag!

Ska vi kontakta dig?

Fyll i uppgifterna så tar vi en kontakt