Mögelsanering i Stockholm

Mögel är en mängd olika sorters svampar som kan växa i bostadsmiljö där det långvarigt eller återkommande finns fukt i kontakt med organiskt material. Ett vanligt exempel är just missfärgningar i badrum och andra våtutrymmen samt krypgrunder och vindar.

Eftersom dålig ventilation starkt bidrar till mögelsvampars uppkomst i våtutrymmen bör denna alltid kontrolleras. Mögel och andra svampar kan ge återkommande luftvägsinfektioner och kan dessutom ge upphov till allergier.

Förebygg risk för mögel

Eftersom mögel innebär en stor risk för människors hälsa är det viktigt att åtgärda problemet genom en mögelsanering så fort som möjligt.

Röta är också något som kan uppstå i utrymmen där fukt inte ventileras bort ordentligt. Rötan kan dessutom ge sig på huskonstruktionen och i längden innebära en fara för själva husets stabilitet och bärkraft. Det är därför viktigt att arbeta med mögelsanering för att åtgärda detta så snart som möjligt så inte rekonstrueringen och kostnaderna blir alltför omfattande.

Wasa Skadeservice AB hjälper er genom att göra en bedömning av problemet på plats hos er. Därefter genomför vi en mögelsanering om en skada uppstått och hjälper er med förebyggande åtgärder för att minimera risken att det ska uppstå igen. Vi är verksamma och utför mögelsanering i hela Stockholmsregionen.

Ska vi kontakta dig?

Fyll i uppgifterna så tar vi en kontakt