Oljesanering i Stockholm

Vid trafikolyckor med till exempel tankbilar kan större utsläpp av oljeprodukter bildas. Här kommer vi in och sanerar och minimerar skadorna och miljöpåverkan.
Det är inte bara i trafiken större utsläpp av olja kan ställa till med problem. Oljetanken i en villa, en farmartank på gården eller slangar på maskiner kan också orsaka större oljeläckage som behöver saneras. Då är det viktigt att spridningen stoppas och att saneringen snabbt kommer igång.

Oljesanering

Kontakta vår jour som har beredskap för oljesanering dygnet runt i hela Stockholmsregionen så kan vi tillsammans minimera miljöskadorna som uppstår vid ett oljeläckage.

Ska vi kontakta dig?

Fyll i uppgifterna så tar vi en kontakt