PCB Sanering i Stockholm

Rikstäckande PCB Sanering. Specialservice i Stockholm med omnejd. Vi på Wasa Skadeservice AB har lång erfarenhet av PCB sanering i Stockholm, och vi tar hand om allt från inventering till sanering, besiktning och bortförsel av avfall.

PCB-sanering

Vad är PCB?

PCB, polyklorerade bifenyler, är ett miljöfarligt ämne som gör att vår miljö och vi människor tar skada. Ämnet PCB har haft många värdefulla egenskaper inom byggindustrin och är därför vanligt förekommande i gamla fogmassor i bostäder som byggts mellan år 1957-1973. Ämnet användes i bland annat fog- och golvmassor, men även i en del elektriska komponenter. PCB anses idag vara cancerframkallande och material som innehåller detta ämne ska därför behandlas som farligt avfall. PCB förbjöds 1973, men kan fortfarande finnas kvar i gamla fogmassor, betongelement eller runt äldre inglasningar och behöver därför saneras.

Var hittar man PCB i byggnader?

Fogmassor som innehåller PCB kan finnas runt dörrar och fönster, balkonger, plastmattor, under trösklar, runt element, i tegel och trä med mera. Ämnet förekommer även i en del elektrisk utrustning, som i tvättmaskiner, centrifuger, torktumlare, köksfläktar och cirkulationspumpar. PCB förbjöds när man upptäckte de negativa effekterna på djur och människor där ämnet påverkat fortplantningsförmåga, immunförsvar och nervsystemet. Därför är det viktigt att utföra en PCB sanering för att få bukt på miljögiftet.

Vi utför PCB sanering på säkert sätt

Kontakta oss på AB Wasa Sanering så hjälper vi er med allt från besiktning och PCB sanering till återfogning och bortföresel av avfall i hela Stockholm. Genomförande av PCB sanering är ett mycket krävande arbete och kräver rätt kompetens och arbetsmetod. Vi på Wasa Skadeservice har lång erfarenhet av PCB sanering med utbildad personal, och använder endast rekommenderad utrustning och skydd. Kontakta oss redan idag redan om du har några frågor eller behöver hjälp med PCB sanering i Stockholm.  

Ska vi kontakta dig?

Fyll i uppgifterna så tar vi en kontakt