Tätmassa

I kanalsystem för ventilation som är byggda före 1975 förekommer ofta att dessa tätats med tätningsmassa som innehåller höga halter av asbest. Detta gäller kanaler av både rektangulär och cirkulär form. Vi analyserar vilken tätningsmassa som använts i era kanalsystem.

Asbestsanering av tätmassa i Stockholm

Vid behov sanerar och återställer vi - så att ni får fungerande kanalsystem utan asbest.

Ska vi kontakta dig?

Fyll i uppgifterna så tar vi en kontakt