Ventilation

Syre är livsviktigt för människan. Syresystemet i hus och lokaler är ventilationen, därför är det viktigt att ha ett bra ventilationssytem som förser lokalerna - och därmed er och era medarbetare - med bra luft.

God ventilation i Stockholm

Förr användes ofta asbestmaterial i fogar och på andra sätt i just ventilationssystemen. Det är därför av yttersta vikt att ni vet att era ventilationssytem är utan asbest. Kontakta oss för undersökning så utför vi sanering om det skulle behövas.

Ska vi kontakta dig?

Fyll i uppgifterna så tar vi en kontakt