Vindar

Vitt ludd och mörka fläckar. Eller mer specifikt beskrivet med orden vitmögel och svartmögel. På vindar kan många olika sorters mögel och hussvampar upptäckas om vinden är felkonstruerad. Det är inte alltid dessa problem ger sig uttryck genom synliga fläckar. Men vatten-, ångläckor eller kondens kan på grund av dålig ventilering ge upphov till flera olika problem såsom röta och mögel.

Kontroll av vinden

Rötskador som lämnas obehandlat kan ge sig på husets konstruktion, medan möglets sporer kan leta sig in i bostadsdelen och ge upphov till olika hälsoproblem för de boende. För att hålla fukten i schack på vinden är det viktigt att eventuella ventilationsproblem åtgärdas. Detta kan vi på Wasa Skadeservice AB hjälpa er med. Dessutom sanerar vi om det redan uppstått en skada till följd av fukten. Vi har flera olika saneringsmetoder för att få bort dessa, olika metoder för olika skador - men med samma välutbildade personal och samma effektiva resultat.

Ska vi kontakta dig?

Fyll i uppgifterna så tar vi en kontakt