Våra tjänster

Asbest kan hittas i underskikt till plastmattor, linoleummattor, under golvplattor som bullerdämpning, i svartlim samt övriga golvmaterial.

Därför är det viktigt att identifiera om det finns en risk att Ni har asbest i golvet i Era lokaler -oavsett om det är ett betonggolv eller annat material så har vi maskinerna och kunskapen för att sanera och återställa där asbesten funnits.  

Genom golv- och/ eller betongslipning sanerar vi asbesten och lägger också grunden för ett nytt, bättre golv som håller! Wasa Skadeservice AB sanerar och återställer för Era behov!

Ska vi kontakta dig?

Fyll i uppgifterna så tar vi en kontakt