Vad innebär dammfri rivning?

För oss på Wasa Skadeservice i Stockholm är noggrannhet, god arbetsmiljö och säkerhet vår högsta prioritet när vi utför rivningar och rivningsprojekt.

Dammfri rivning, även känd som dammfri demolering eller dammfri avveckling, är en metod som syftar till att minimera eller eliminera mängden damm som genereras under rivningsarbetet. Dammfri rivning kan tillämpas på olika typer av rivningsprojekt, inklusive bostäder, kommersiella byggnader och industrianläggningar.

Läs mer om hur vi jobbar med dammfri rivning i Stockholm.

Hur vi tänker kring dammfria rivningsprojekt

Utöver att förbättra arbetsmiljön, minska hälsorisker så är dammfri rivning viktig för att minimera de störningar som är förknippade med dammproduktion. Här är några av de vanliga metoderna och teknikerna som vi överväger för att uppnå dammfri rivning:

Fuktning: Vatten används ofta för att binda dammpartiklar och förhindra att de sprids i luften. Detta kan göras genom att använda vattensprutande utrustning som appliceras direkt på ytan som rivs. Vatten kan minska dammets flyktighet och hålla det nere.

Dammsugning: Dammsugare med hög kapacitet och effektiva filtreringssystem kan användas för att suga upp och avlägsna damm direkt vid källan. Detta förhindrar att dammet sprids i omgivningen och möjliggör en mer kontrollerad hantering av damm.

Luftrenare: Användning av luftrenare med HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air) kan effektivt fånga upp små partiklar, inklusive damm, och förhindra att de sprids i luften. Luftrenare kan installeras på arbetsområdet för att förbättra luftkvaliteten.

Inneslutning: Genom att bygga en fysisk barriär eller inneslutning runt det område som rivs kan man minska spridningen av damm till omgivningen. Inneslutningar kan vara temporära strukturer som plastväggar eller skärmar.

Teknologi med låg dammproduktion: Användning av specialiserad utrustning och teknik, såsom dammfria sågar och rivningsmetoder, kan minska mängden damm som genereras från början.

Personlig skyddsutrustning: Arbetstagare kan använda personlig skyddsutrustning, såsom andningsskydd och ögonskydd, för att minimera deras exponering för dammpartiklar.

Trygg och säker rivning i hela Stockholm

Fördelarna med dammfri rivning inkluderar förbättrad arbetsmiljö, minskade hälsorisker för arbetstagare och en renare omgivning. Dessutom kan dammfri rivning vara särskilt viktig när det gäller att undvika spridning av potentiellt farligt damm, som asbest eller annat skadligt material, vilket kräver särskilda försiktighetsåtgärder och säkerhet.

Det är viktigt att kontinuerligt övervaka och utvärdera arbetsmiljön för att säkerställa att säkerhetsstandarden upprätthålls under hela projektets gång.

Vi är verksamma och erbjuder rivning i hela Stockholmsregionen och hjälper dig gärna med sanering av miljöfarligt avfall i samband med rivningen. Kontakta gärna oss för frågor eller offert på rivning i Stockholm!

 

Miljövänlig sanering och rivning - Kan vi hjälpa dig?