Varför behöver man dränera sin källare?

En väl genomförd dränering gör så att du får ett mer välmående och sunt hus, detta genom att hålla fukt och vatten borta från marken närmast byggnaden.

Alla hustyper bör ha en dränering som gör att vattnet rinner bort från huset. Att inte dränera hus i tid kan innebära att det drabbas av fuktskador och mögel, vilket medför onödiga och dyra reparationskostnader.

Hur en dränering av husgrund fungerar

Välfungerande dräneringssystem ser till att regnvatten och annan fukt rinner bort från husgrunden. Det vatten som når källaren och husgrunden kommer dels underifrån i form av grundvatten och dels ovanifrån i form av regn och smältsnö.

För att grunden ska utsättas för så lite fukt som möjligt gäller det att detta vatten transporteras bort från huset fort och effektivt, vilket är precis vad dräneringen är till för. Antingen transporteras vattnet till en stenkista på tomten eller till en dagvattenledning som ofta ansluts till kommunalt ledningsnät.

Att dränera källarväggarna på ett hus är viktigt av flera skäl

En väl genomförd dränering gör så att du får ett mer välmående hus. Detta genom att hålla fukt och vatten borta från marken närmast byggnaden.

  1. Skydda mot fukt och vattenskador: Om källarväggarna är dåligt dränerade kan vatten tränga in i källaren. Detta kan orsaka fuktskador, mögelbildning och skada byggnadsmaterialet.
  2. Förlänga byggnadens livslängd: Vatten som samlas runt husets grund kan på sikt skada husets struktur. Genom att dränera bort vattnet skyddas husets grund och livslängden på byggnaden kan förlängas.
  3. Skydda mot frostskador: Vatten som samlas vid grundmuren och fryser till is under kallt väder kan orsaka frostskador. Dessa skador kan i sin tur leda till sprickor och skador på husets grund.
  4. Förbättra inomhusmiljön: Ett väl dränerat hus minskar risken för fuktproblem inomhus, vilket leder till en bättre inomhusmiljö. Mögel och fukt kan annars leda till hälsoproblem för de som bor i huset.
  5. Öka fastighetens värde: Ett hus som är korrekt dränerat och fritt från fuktproblem är mer attraktivt på bostadsmarknaden och kan därmed ha ett högre värde.

Läs mer om dränering och isolering av källare och husgrunder i Stockholm här.

Om man misstänker att dräneringen runt sitt hus inte fungerar som den ska, kan det vara en bra idé att göra en dräneringsundersökning. En dåligt fungerande dränering kan på sikt leda till kostsamma reparationer och renoveringar. Det är därför ofta en god investering att se över och vid behov förbättra dräneringen runt sitt hus.

Miljövänlig sanering och rivning - Kan vi hjälpa dig?