Asbestsanering i Stockholm

I lokaler och byggnader uppförda tidigare än 1973 föreligger stor risk för asbestangrepp. Hör av er till oss om ni behöver hjälp med asbestsanering i er lokal.

Asbestsanering

 

Totalförbud mot asbestmaterial

Längre tillbaka i tiden användes material med asbest vid byggnationer. Detta bland annat på grund av att asbesthaltigt material är tåligt. År 1982 kom sedan ett totalförbud mot asbest men eftersom det användes landet runt under många år så kan det fortfarande finnas kvar i lägenheter och hus. Anledningen till förbudet var att det finns risker med asbesten i samband med att det asbesthaltiga materialet går sönder till exempel vid en renovering eller rivning. Därför är det av stor vikt att man utför en asbestsanering i Stockholm om man vet om att fastigheten innehåller asbest.

Asbest gömmer sig ofta i till exempel gammalt mattlim, kakelfogar, eternitplattor, rörisoleringar och isoleringsmaterial - för att bara nämna några typer av material.

Asbest består av mycket små fibrer som kan ge stora skador och svåra lungsjukdomar på längre sikt om fibrerna följer med luften som vi andas ned i lungorna. De yrkesgrupper som är mest utsatta och riskerar att utsättas för asbest och även sjukdomar på grund av asbest är elektriker, snickare, golvläggare, rörläggare samt städpersonal. För att förhindra risker med asbest är det därför viktigt att ta hjälp med att utföra en asbestsanering.

Förebygg hälsorisker genom asbestsanering

Undvik allvarliga hälsorisker genom att ta reda på om ni har asbest. Förekommer det hos er bör en asbestsanering utföras omgående. Vid en asbestsanering är det viktigt att saneringen går rätt till för att undvika riskerna med asbestfibrerna. Bland annat måste rätt typ av kläder och utrustning användas. Sedan måste asbestsaneringen också utföras med rätt typ av metod som minimerar riskerna.

AB Wasa Sanering är auktoriserade asbestsanerare och kan hjälpa er genom hela processen, från själva undersökningen av materialet till en genomförd asbestsanering.

Vid brand ska en byggnad kontrolleras

Om man har haft oturen att drabbas av en brand så bör de brandhärjade lokalerna asbestundersökas. Skador på isoleringsmaterial, packningar och cementskivor kan göra att de skadliga asbestfibrerna sprids ut i luften.

Kontakta Wasa Skadeservice AB omedelbart efter branden så undviker ni att asbestfibrer sprids till oskadda delar av lokalen. Området i behov av asbestsanering kan därigenom minimera kostnaden. Genom en snabb kontakt med oss hjälper vi er med att undvika en mer utdragen saneringsprocess än vad som egentligen kan vara nödvändig.

Kontakta oss för asbestsanering i Stockholm

Vi är verksamma och erbjuder asbestsanering i hela Stockholmsregionen och hjälper dig gärna med sanering av asbest i ditt hem eller din fastighet. Kontakta oss gärna för att veta mer om hur material som innehåller asbest ska hanteras samt för att boka in din hjälp med asbestsanering i Stockholm.

Läs även gärna mer om asbest och var det kan finnas i länkarna nedan:

   Rörböjor -isolering
   Eternit
   Betong- och golvslipning
   Ventilation
   Tätmassa
   Kakel och klinkersanering

Ska vi kontakta dig?

Fyll i uppgifterna så tar vi en kontakt