Asbestsanering i Stockholm

I lokaler och byggnader uppförda tidigare än 1973 föreligger stor risk för asbestangrepp. Hör av er till oss om ni behöver hjälp med asbestsanering i er lokal.

Totalförbud mot asbestmaterial

År 1982 kom ett totalförbud mot asbest men det kan fortfarande finnas kvar i lägenheter och hus. Asbest gömmer sig ofta i t.ex. gammalt mattlim, kakelfogar, eternitplattor, rörisoleringar och isoleringsmaterial - för att bara nämna några.

Asbest består av mycket små fibrer som kan ge stora skador och svåra lungsjukdomar på längre sikt. De yrkesgrupper som är mest utsatta och riskerar att utsättas för asbest är elektriker, snickare, golvläggare, rörläggare samt städpersonal.

Förebygg hälsorisker genom asbestsanering

Undvik allvarliga hälsorisker genom att ta reda på om ni har asbest. Förekommer det hos er bör en asbestsanering utföras omgående! AB Wasa Sanering är auktoriserade asbestsanerare och kan hjälpa er genom hela processen, från själva undersökningen till genomförd asbestsanering.

Vid brand

Brandhärjade lokaler bör asbestundersökas. Skador på isoleringsmaterial, packningar och cementskivor kan göra att asbestfibrerna sprids.

Kontakta Wasa Skadeservice AB omedelbart efter branden så undviker ni att asbestfibrer sprids till oskadda delar av lokalen. Området i behov av asbestsanering kan därigenom minimeras kostnaden. Genom en snabb kontakt med oss hjälper vi er undvika en mer utdragen saneringsprocess.

Vi är verksamma och erbjuder asbestsanering i hela Stockholmsregionen.

Läs mer om asbest och var det kan finnas i länkarna nedan:

   Rörböjor -isolering
   Eternit
   Betong- och golvslipning
   Ventilation
   Tätmassa
   Kakel och klinkersanering

 

Ska vi kontakta dig?

Fyll i uppgifterna så tar vi en kontakt